Dr n. med. Marzena Komraus

Absolwentka wydziału lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (2003), specjalista pediatrii (2013). Miejsca pracy: NZOZ Przychodnia Pediatryczna Dr Barbary Drzewieckiej (od 2004), Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, Klinika Pediatrii (od 2005 do 2012), CWR Persevere (od 2014).

W czasach studiów medycznych była pionierką w organizacji teatru dla chorych dzieci z GCZDz, również w tym czasie była redaktorem działu pediatrii w Internetowym Portalu dla pacjentów: Poradnik Medyczny. Założycielka Szkoły Rodzicielstwa w CWR Persevere mającej na celu edukację przyszłych rodziców. Absolwentka studium doktoranckiego (2004-2008), w 2009 roku obroniła pracę doktorską z gastroenterologii dziecięcej. Prowadziła zajęcia z pediatrii ze studentami zarówno polsko jak i anglojęzycznymi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pracowała w Oddziale Pediatrii (o profilu pulmonologiczno-alergologicznym). Jest autorem publikacji medycznych i wielu doniesień zjazdowych prezentowanych na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.

Staże zagraniczne i krajowe:

  • Praktyka w Pediatric Hospital, Cairo University, Egipt, 2000
  • Praktyka w Royal Hospital for Sick Children, Edynburg, Szkocja (Klinika Gastroenterologii Dziecięcej) 2003
  • Staż w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce- Zdroju ( Klinika Alergologii i Pneumonologii) 2012

Hobby: narciarstwo, teatr, dobra książka, impresjonizm

Języki obce: język angielski (biegle) możliwość wizyty również w języku angielskim

Rodzina: łączy pracę zawodową z rolą żony oraz mamy trojga dzieci

Zakres świadczonych usług:
Wizyty ogólnopediatryczne, porady alergologiczne (włącznie z testami skórnymi) leczenie schorzeń gastroenterologicznych w tym zaburzeń odżywiania oraz poradnictwo laktacyjne.

Stałe sie rozwija biorąc udział w różnych szkoleniach i konferencjach rozszerzając horyzonty swojej działalności medycznej.

Bezpośredni kontakt telefoniczny:
Tel.: 504-122-362