Dr n. med. Barbara Drzewiecka
Właściciel NZOZ Przychodni Pediatrycznej, zaczęła pracować po 2 letnim stażu w 1969r. Początkowo w szpitalu miejskim w Katowicach-Janowie 1 rok, potem w Klinice Pediatrii w Katowicach-Załężu. Równocześnie leczyła dzieci w poradni pediatrycznej w górniczej dzielnicy Katowic - Giszowcu. Od 1975 r do 2002r adiunkt Kliniki Endokrynologii Dzieci Śl. Akademii Medycznej. W tym czasie szkoliła studentów 6 roku medycyny. Doktorat z zakresu endokrynologii dziecięcej...

Dr n. med. Beata Kazek
Absolwentka wydziału lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Ligocie (1994 – 2000). W latach 1998 – 2000 odbyła staże w zagranicznych ośrodkach uniwersyteckich (5 wyjazdów; Szpital Uniwersytecki we Francji, Strasburg oraz w Wielkiej Brytanii, Leicester). W trakcie studiów wolontariuszka Ruchu Hospicyjnego w Katowicach, w latach 2003 – 2007 współpracowała z „Domem Aniołów Stróżów” – Archidiecezjalnym Ośrodkiem Pomocy Dzieciom w Katowicach. Brała udział w tworzeniu Grupy Integrującej Działania na Rzecz Autyzmu w Katowicach, w Wojewódzkiej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej (2004). Staż podyplomowy odbyła w CSK w Katowicach Ligocie...

Dr n. med. Marzena Komraus
Absolwentka wydziału lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (2003), specjalista pediatrii (2013). Miejsca pracy: NZOZ Przychodnia Pediatryczna Dr Barbary Drzewieckiej (od 2004), Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, Klinika Pediatrii (od 2005 do 2012), CWR Persevere (od 2014). Absolwentka studium doktoranckiego (2004-2008), w 2009 roku obroniła pracę doktorską z gastroenterologii dziecięcej...

Lek. Anna Brzóska
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Przez 7 lat pracowała w Oddziale Onkologii Hematologii i Chemioterapii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. W 2014r. uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii...

Lek. Anna Makosz-Raczek
Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku. W latach 2008 -2015 pracowała w oddziałach dziecięcych, początkowo w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, a następnie w Szpitalu Miejskim, w Tychach. Tytuł specjalisty chorób dziecięcych uzyskała w 2016 roku...

Dr n. med. Magda Sankiewicz-Szkółka
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (rok ukończenia -2008). Od 2009 roku zawodowo związana z Kliniką Pediatrii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, a od 2014 roku z Przychodnią Pediatryczną. W 2016 roku uzyskała tytuł specjalisty z dziedziny pediatrii. W 2018r obroniła doktorat z zakresu mukowiscydozy u dzieci...

Dr n. med. Monika Kałużna
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach(2009r). Aktualnie specjalizację z pediatrii realizuje w Klinice Pediatrii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. W trakcie studiów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami odbywała staże w szpitalach w Wielkiej Brytanii (Bedford Hospital NHS). Absolwentka studium doktoranckiego, w 2016 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie pediatria. W 2019 r. uzyskała tytuł specjalisty z dziedziny pediatrii...