Dr n. med. Barbara Drzewiecka
Właściciel NZOZ Przychodni Pediatrycznej, zaczęła pracować po 2 letnim stażu w 1969r. Początkowo w szpitalu miejskim w Katowicach-Janowie 1 rok, potem w Klinice Pediatrii w Katowicach-Załężu. Równocześnie leczyła dzieci w poradni pediatrycznej w górniczej dzielnicy Katowic - Giszowcu. Od 1975 r do 2002r adiunkt Kliniki Endokrynologii Dzieci Śl. Akademii Medycznej. W tym czasie szkoliła studentów 6 roku medycyny. Doktorat z zakresu endokrynologii dziecięcej...

Dr n. med. Beata Kazek
Absolwentka wydziału lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Ligocie (1994 – 2000). W latach 1998 – 2000 odbyła staże w zagranicznych ośrodkach uniwersyteckich (5 wyjazdów; Szpital Uniwersytecki we Francji, Strasburg oraz w Wielkiej Brytanii, Leicester). W trakcie studiów wolontariuszka Ruchu Hospicyjnego w Katowicach, w latach 2003 – 2007 współpracowała z „Domem Aniołów Stróżów” – Archidiecezjalnym Ośrodkiem Pomocy Dzieciom w Katowicach. Brała udział w tworzeniu Grupy Integrującej Działania na Rzecz Autyzmu w Katowicach, w Wojewódzkiej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej (2004). Staż podyplomowy odbyła w CSK w Katowicach Ligocie...

Dr n. med. Marzena Komraus
Absolwentka wydziału lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (2003), specjalista pediatrii (2013). Miejsca pracy: NZOZ Przychodnia Pediatryczna Dr Barbary Drzewieckiej (od 2004), Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, Klinika Pediatrii (od 2005 do 2012), CWR Persevere (od 2014). Absolwentka studium doktoranckiego (2004-2008), w 2009 roku obroniła pracę doktorską z gastroenterologii dziecięcej...

Lek. Anna Brzóska
Lekarz specjalista pediatra oraz magister dietetyk kliniczny, absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach...