Szczepimy dzieci szczepieniami obowiązkowymi, nadobowiązkowymi, zalecanymi przez Ministerstwo Zdrowia. Szczepimy także dzieci ze wskazań neurologicznych, szczepionką acelularną (DTPa). Również szczepimy rodziców i dziadków - głównie przeciw grypie, żółtaczce i kleszczowemu zapaleniu mózgu.

 
Dzieci, które zostały zaszczepione, otrzymują specjalny znaczek, "Jestem zaszczepiony".