Dla pacjentów ubezpieczonych gwarantowane są recepty zniżkowe. Dla wszystkich pracujących, prawnych opiekunów dziecka wystawiamy w razie potrzeby druki L4. Pacjenci nieubezpieczeni otrzymują recepty ze 100% płatnością.

Jeśli to możliwe na wizytę weź książeczkę zdrowia dziecka i numer PESEL.

Przyjmujemy również pacjentów anglojęzycznych.

Przyjmujemy zarówno dzieci zdrowe, jak i chore. Dzieci zdrowe i chore przyjmowane są w osobnych poradniach, nie kontaktują się ze sobą.