Dr n. med. Beata Kazek

Stopień/tytuł naukowy, specjalizacja: dr n. med., specjalista pediatrii i neurologii dziecięcej

Miejsce pracy: GCZD Poradnia Neurologiczna, CWR Persevere

Dr n. med. Beata Kazek ur 1975 - absolwentka wydziału lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Ligocie (1994 – 2000). W latach 1998 – 2000 odbyła staże w zagranicznych ośrodkach uniwersyteckich (5 wyjazdów; Szpital Uniwersytecki we Francji, Strasburg oraz w Wielkiej Brytanii, Leicester). W trakcie studiów wolontariuszka Ruchu Hospicyjnego w Katowicach, w latach 2003 – 2007 współpracowała z „Domem Aniołów Stróżów” – Archidiecezjalnym Ośrodkiem Pomocy Dzieciom w Katowicach. Brała udział w tworzeniu Grupy Integrującej Działania na Rzecz Autyzmu w Katowicach, w Wojewódzkiej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej (2004). Staż podyplomowy odbyła w CSK w Katowicach Ligocie.

W latach 2001 – 2005 była studentką dziennych czteroletnich Studiów Doktoranckich Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych w zakresie medycyny - publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt „Zaburzenia neurogastroenterologiczne w autyzmie” przeprowadzona w dniu 25.04.2006 (praca wyróżniona); uchwała na posiedzeniu Rady Wydziału Lekarskiego w dniu 11.05.2006. Praca powstała w oparciu o program naukowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Grant promotorski pt „Zaburzenia neurogastroenterologiczne w autyzmie” nr rej. 2 P05E 084 27; projekt rozliczono 06.2006.

Od 2002 roku pracuje w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka i Matki im. Jana Pawła II - w Oddz. Neurologii Wieku Rozwojowego (do 2013) oraz Poradni Neurologicznej (do nadal). Równocześnie pracuje ambulatoryjnie w poradniach pediatrycznych i neurologicznych – w tym od 2012 w Centrum Wspomagania Rozwoju Persevere. W 2009 roku zdała państwowy egzamin specjalizacyjny uzyskując tytuł specjalisty pediatrii, a w 2013 uzyskała tytuł specjalisty neurologii dziecięcej.

Od 2001 roku jest nauczycielem akademickim na wydziale lekarskim SUM w Katowicach, od 2009 na Wydziale Humanistyczno - Społecznym ATH w Bielsku Białej i Wydziale Filologii Uniwersytetu Śląskiego (Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji) w Katowicach oraz od 2012 na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN, Instytut Filologii Polskiej w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju w Krakowie. Jako nauczyciel akademicki współpracowała również ze Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania im gen J. Ziętka w Katowicach oraz WSP TWP – Wydział Nauk Społeczno Pedagogicznych w Katowicach.

Jest członkiem Rady Programowej Studiów Podyplomowych - Podyplomowe Studia Logopedii z Komunikacja Alternatywną Przy ATH w Bielsku Białej. Uczestniczy w licznych polskich i zagranicznych konferencjach naukowych. Jest współautorem 27 opublikowanych artykułów w czasopismach naukowych (polskich i zagranicznych) (Impact Factor 25,093 pkt), autorem monografii w języku angielskim (B. Kazek Neurogastroentorological disorders in autism. Lambert Academic Publishing, 2010), tłumaczenia podręcznika („Neurologia perinatalna” Claudine Amiel Tison Wyd I Pol Urban and Partner Wrocław 2008 - pod red. Prof. Elżbiety Marszał), współautorem rozdziału do podręcznika akademickiego (R. Podemski „Kompendium neurologii” Wyd. II,Via Medica; Rozdz. Neurologia Wieku Rozwojowego 2012, 2014) oraz Red. naukowym cyklicznej publikacji książkowej pt Zmysły w komunikacji, Wyd Harmonia, 2016. W latach 2006 – 2007 uczestniczyła w pracach Rady Zespołu ds. Opracowania strategii na rzecz systemowych rozwiązań na rzecz dzieci z autyzmem i ich rodzin przy Ministrze Zdrowia RP.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół rozwoju psychomotorycznego (w tym zaburzeń rozwoju) dzieci ze szczególnym naciskiem na rozwój mowy i komunikację społeczną. Kontynuuje równocześnie tematykę podjętą w pracy doktorskiej - zainteresowanie neurogastroenterologią w aspekcie rozwoju i zachowania dziecka.