Monika Kałużna

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach(2009r). Aktualnie specjalizację z pediatrii realizuje w Klinice Pediatrii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
W trakcie studiów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami odbywała staże w szpitalach w Wielkiej Brytanii (Bedford Hospital NHS). Absolwentka studium doktoranckiego, w 2016 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie pediatria. Autor i współautor publikacji w zakresie gastroenterologii i dziecięcej i dyscyplin pokrewnych w polskich i zagranicznych recenzowanych czasopismach naukowych. Autor kilku doniesień zjazdowych, laureatka pierwszego miejsca w Międzynarodowej Konferencji Młodych Lekarzy. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach.

Prywatnie mama Zuzi i Uli. Największą pasją są podróże z plecakiem po świecie, poznawanie odległych miejsc i odmiennych kultur.